Polityka jakości (dokument do ściągnięcia)

Nadrzędnym celem Spółki SITRAX jest prowadzenie dochodowej działalności w zakresie:

Projektowania, wytwarzania i modernizacji instalacji technologicznych, rurociągów, zbiorników oraz konstrukcji stalowych w branży chemicznej, petrochemicznej oraz offshore. Projektowania i wykonawstwa wraz z wytwarzaniem oraz remontami konstrukcji ogólnych. Projektowania w zakresie branży automatyki i opomiarowania. Projektowania i wykonawstwa w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz energetyki wiatrowej onshore/offshore. Realizacji szkoleń i egzaminów potwierdzających kompetencje personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie. Spółka dąży by oferowane usługi spełniały potrzeby i oczekiwania jej Interesariuszy. Jest to droga do zdobycia pełnego zaufania Klienta, opinii wiarygodnego partnera, umocnienia pozycji na rynku oraz zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwa.

Zarząd Spółki SITRAX dokłada wszelkich starań, by oferowane wyroby i usługi:

 • zaspokajały oczekiwania w zakresie stabilności i powtarzalności cech,
 • były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa i innymi wymaganiami,
 • sprawiały Klientom pełną satysfakcję ze współpracy.

Cele jakości realizowane są poprzez:

 • monitorowanie potrzeb Interesariuszy i nadążanie za ich rosnącymi wymaganiami,
 • pełne zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz wszystkich pracowników w realizację ustanowionych celów jakościowych,
 • zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i sprawnej obsługi Klienta,
 • określenie kompetencji, uprawnień pracowników oraz zapewnienie im komfortu pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju,
 • zapewnienie właściwych zasobów oraz infrastruktury dla osiągnięcia zgodności realizacji wyrobów z oczekiwaniami Klientów,
 • systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności wyrobów i usług, m.in. poprzez optymalizację technologii i organizacji,
 • staranny dobór dostawców, którzy spełniają wymagania jakościowe,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Polityka jakości jest znana oraz respektowana przez wszystkich pracowników Spółki SITRAX oraz inne strony zainteresowane.